Skip to content

TIN TỨC

Kiểm tra Kubernetes bằng SIEM và XDR mã nguồn mở

By Tuan Son - February 1, 2023 - 0 Comments

Công nghệ container đã thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp do hiệu quả tăng lên mà… Read More »Kiểm tra Kubernetes bằng SIEM và XDR mã nguồn mở

Titan Stealer: Phần mềm độc hại đánh cắp thông tin dựa trên Golang mới xuất hiện

By ductt - January 31, 2023 - 0 Comments

Một phần mềm độc hại đánh cắp thông tin dựa trên Golang mới có tên là Titan Stealer đang được quảng cáo… Read More »Titan Stealer: Phần mềm độc hại đánh cắp thông tin dựa trên Golang mới xuất hiện

Synology phát hành bản vá cho lỗ hổng RCE nghiêm trọng ảnh hưởng đến máy chủ VPN Plus

By Tuan Son - January 4, 2023 - 0 Comments

Synology đã phát hành các bản cập nhật bảo mật để giải quyết một lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng… Read More »Synology phát hành bản vá cho lỗ hổng RCE nghiêm trọng ảnh hưởng đến máy chủ VPN Plus

Tin tặc ransomware sử dụng cách mới để vượt qua MS Exchange ProxyNotShell Mitigations

By Tuan Son - December 21, 2022 - 0 Comments

Các tác nhân đe dọa liên kết với chủng mã độc tống tiền có tên là Play đang tận dụng… Read More »Tin tặc ransomware sử dụng cách mới để vượt qua MS Exchange ProxyNotShell Mitigations

Trình cài đặt Windows 10 bị Trojan hóa được sử dụng trong các cuộc tấn công mạng chống lại các thực thể chính phủ Ukraine

By Tuan Son - December 17, 2022 - 0 Comments

Các tổ chức chính phủ ở Ukraine đã bị xâm phạm như một phần của chiến dịch mới tận dụng… Read More »Trình cài đặt Windows 10 bị Trojan hóa được sử dụng trong các cuộc tấn công mạng chống lại các thực thể chính phủ Ukraine

Lỗ hổng Ping nghiêm trọng cho phép kẻ tấn công chiếm lấy hệ thống FreeBSD từ xa

By Tuan Son - December 5, 2022 - 0 Comments

Những người bảo trì hệ điều hành FreeDSB đã phát hành các bản cập nhật để khắc phục lỗ hổng… Read More »Lỗ hổng Ping nghiêm trọng cho phép kẻ tấn công chiếm lấy hệ thống FreeBSD từ xa