TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Tester
By VNIST / April 30, 2021

Vị tríTester (toàn thời gian)Số lượng01Yêu cầu– Có ít nhất… Read More »Tuyển dụng Tester

Tuyển dụng kế toán tổng hợp
By VNIST / April 27, 2021

Vị trí Kế toán tổng hợp Số lượng 01 người… Read More »Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin
By VNIST / April 7, 2021

Vị trí tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin… Read More »Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin

Tuyển dụng Nhân viên Hành chính
By VNIST / April 25, 2020

Vị trí  Nhân viên Hành chính  Số lượng 02 Yêu… Read More »Tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin
By VNIST / April 25, 2020

Vị trí tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin… Read More »Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin

Tuyển dụng Lập trình viên
By VNIST / April 25, 2020

Vị trí  Lập trình viên  Số lượng 02 Yêu cầu… Read More »Tuyển dụng Lập trình viên