TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Tester
By VNIST / April 30, 2020

Vị tríTester (toàn thời gian)Số lượng01Yêu cầu– Có ít nhất… Read More »Tuyển dụng Tester

Tuyển dụng Nhân viên Hành chính
By VNIST / April 25, 2020

Vị trí  Nhân viên Hành chính  Số lượng 02 Yêu… Read More »Tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin
By VNIST / April 25, 2020

Vị trí tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin… Read More »Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin

Tuyển dụng Lập trình viên
By VNIST / April 25, 2020

Vị trí  Lập trình viên  Số lượng 02 Yêu cầu… Read More »Tuyển dụng Lập trình viên