Skip to content

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN 1 NĂM KINH NGHIỆM
By ductt / January 11, 2022

Vị tríNhân viên quản trị mạngSố lượng01Yêu cầu– Tốt nghiệp… Read More »TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN 1 NĂM KINH NGHIỆM

Tuyển dụng Tester
By ductt / April 30, 2021

Vị trí Tester (toàn thời gian) Số lượng 01 Yêu… Read More »Tuyển dụng Tester

Tuyển dụng kế toán tổng hợp
By ductt / April 27, 2021

Vị trí Kế toán tổng hợp Số lượng 01 người… Read More »Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin
By ductt / April 7, 2021

Vị trí tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin… Read More »Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin

Tuyển dụng Nhân viên Hành chính
By ductt / April 25, 2020

Vị trí  Nhân viên Hành chính  Số lượng 02 Yêu… Read More »Tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin
By ductt / April 25, 2020

Vị trí tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin… Read More »Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin