Skip to content

DỊCH VỤ ỨNG CỨU WEBSITE BỊ TẤN CÔNG

 • by
Website của bạn đang gặp vấn đề?
 • Website không thể truy cập
 • Website bị thay đổi nội dung, giao diện
 • Website của bạn bị Google báo nhiễm virus
 • Hiển thị các thông báo “Service unavailable “
 • Có quá nhiều kết nối đến từ nhiều địa chỉ IP khác nhau trên website
 • Tài nguyên của hệ thống bị quá tải: RAM, CPU, Cơ sở dữ liệu, băng thông…

Rất có thể, website của bạn đang là đích đến của một cuộc tấn công mạng. Hãy gọi điện ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý kịp thời

 • Giảm thiểu, chống tấn công từ chối dịch vụ
 • Tư vấn, hỗ trợ cách làm sạch website bị nhiễm virus.
 • Khôi phục, điều tra, khắc phục website bị tấn công thay đổi giao diện website, chiếm quyền điều khiển.
 • Hỗ trợ để triển khai các biện pháp bảo mật khác: Firewall, các giải pháp chống tấn công