Skip to content

DỊCH VỤ DIỆT VIRUS, MÃ ĐỘC TRÊN MÁY TÍNH

  • by
PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Qui trình được phát triển từ qui trình kiểm tra mã độc trên máy tính của NIST (Một tổ chức đặc vụ cung cấp các qui trình chuẩn cho chính phủ Hoa Kỳ). Quá trình kiểm tra bao gồm các công việc chính sau

  • Tìm và loại bỏ các mã độc bằng phương pháp tĩnh dựa trên đĩa chuyên dụng của VNIST.
  • Kiểm tra và rà soát toàn bộ tiến trình trên máy tính, phát hiện và xác định các tiến trình chứa mã độc, có hành vi nghi ngờ.
  • Rà soát các chương trình đã cài đặt trên máy,   xác định các chương trình chứa mã độc, chương trình theo dõi người dùng.
  • Rà soát bảo mật, các add-on, phần mở rộng cho các chương trình trình duyệt
  • Kiểm tra máy tính bằng công cụ quét mã độc của VNIST.
TÌM VÀ DIỆT MÃ ĐỘC
  • Bạn phát hiện máy tính của mình chạy không ổn định hoặc đột nhiên chạy rất chậm, việc vào web của bạn rất khó khăn?
  • Trên trình duyệt của bạn xuất hiện các thông báo quảng cáo lạ?
  • Màn hình desktop bị thay đổi hay việc tự động nhảy ra các quáng cáo hoặc các thông báo kiểu như: “Your computer is infected”, hoặc xuất hiện cửa sổ “Virus Alert”…
  • Các tài khoản email, mạng xã hội của bạn bị người là truy cập hoặc đột nhập? Các thông tin của bạn bị đánh cắp hoặc phơi bày trên mạng Internet?