Skip to content

TIN TỨC

Tin tặc ransomware sử dụng cách mới để vượt qua MS Exchange ProxyNotShell Mitigations

By Tuan Son - December 21, 2022 - 0 Comments

Các tác nhân đe dọa liên kết với chủng mã độc tống tiền có tên là Play đang tận dụng… Read More »Tin tặc ransomware sử dụng cách mới để vượt qua MS Exchange ProxyNotShell Mitigations

Trình cài đặt Windows 10 bị Trojan hóa được sử dụng trong các cuộc tấn công mạng chống lại các thực thể chính phủ Ukraine

By Tuan Son - December 17, 2022 - 0 Comments

Các tổ chức chính phủ ở Ukraine đã bị xâm phạm như một phần của chiến dịch mới tận dụng… Read More »Trình cài đặt Windows 10 bị Trojan hóa được sử dụng trong các cuộc tấn công mạng chống lại các thực thể chính phủ Ukraine

Lỗ hổng Ping nghiêm trọng cho phép kẻ tấn công chiếm lấy hệ thống FreeBSD từ xa

By Tuan Son - December 5, 2022 - 0 Comments

Những người bảo trì hệ điều hành FreeDSB đã phát hành các bản cập nhật để khắc phục lỗ hổng… Read More »Lỗ hổng Ping nghiêm trọng cho phép kẻ tấn công chiếm lấy hệ thống FreeBSD từ xa

Black Basta ransomware xâm nhập vào các công ty Mỹ bằng phần mềm độc hại Qakbot

By ductt - November 24, 2022 - 0 Comments

Các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ đã nhận được phần cuối của chiến dịch phần mềm độc… Read More »Black Basta ransomware xâm nhập vào các công ty Mỹ bằng phần mềm độc hại Qakbot

Tin tặc bỏ qua các máy chủ web Boa để nhắm tới các ngành công nghiệp quan trọng

By ductt - November 23, 2022 - 0 Comments

Microsoft hôm thứ Ba đã tiết lộ hoạt động xâm nhập nhằm vào các thực thể lưới điện của Ấn… Read More »Tin tặc bỏ qua các máy chủ web Boa để nhắm tới các ngành công nghiệp quan trọng

Lỗ hổng RCE nghiêm trọng được báo cáo trong Danh mục phần mềm hậu trường và Nền tảng dành cho nhà phát triển của Spotify

By ductt - November 18, 2022 - 0 Comments

Backstage của Spotify đã được phát hiện là dễ bị tổn thương trước một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng… Read More »Lỗ hổng RCE nghiêm trọng được báo cáo trong Danh mục phần mềm hậu trường và Nền tảng dành cho nhà phát triển của Spotify