Cảnh báo mã độc Emotet lây lan qua thư điện tử tại Việt nam

Trong thời gian vừa qua, trên hệ thống theo dõi giám sát an toàn thông tin, Công ty Cổ phần Công nghệ An toàn thông tin và Truyền thông Việt Nam (VNIST) đã phát hiện một đợt tấn công qua malware Emotet nhắm vào các ngân hàng, tổ chức tại Việt Nam gây mất an … Continue reading Cảnh báo mã độc Emotet lây lan qua thư điện tử tại Việt nam