Lịch sử phát triển

 • 2013

  Thành lập VNIST., JSC

  Thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ An toàn thông tin và Truyền thông, viết tắt là VNIST., JSC

 • 2014

  SÁNG LẬP WEBSITE SECURITYDAILY.NET

  Chuyên trang tin tức, cảnh báo và phân tích chuyên sâu về An toàn thông tin hàng đầu tại Việt Nam

 • 2015

  Ra mắt dịch vụ "Ứng cứu sự cố An toàn thông tin tại chỗ"

  Dịch vụ đang triển khai đã giúp ích cho hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước trước các cuộc tấn công bởi mã độc, tấn công website...